Historik

Veröffentlicht: Dienstag, 11. August 2015
Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

2001-04-11 kom beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens län att genom förordning ge som uppdrag till Lantmäterimyndigheten Norrbottens län att pröva frågan om bildande av fiskevårdsområdet

Ullatti fiskevårdsområdesförening bildades 2002 efter utredning och beslut från Länsstyrelsen i Norrbotten samt Lantmäterimyndigheten i Norrbottens län.

"Äganderätt till fisket inom området som berörs vid bildande av Ullatti fiskevårdsområde, Gällivare kommun
Fisket inom Ullatti by anses enligt praxis samfällt för skifteslaget då det vid laga skifte fastställt 1905-03-18 ej omnämndes i handlingarna.
Inom kronomark som berörs av fiskevårdsområdet finns också ett antal reglerade ströängar till fastigheter inom Ullatti.
Även fisket i vattenområden som tillhör ströängarna får anses samfällt för Ullatti bys skifteslag. Skifteslaget förvaltas av Ullatti samfällighetsförening."

Fiskevårdsområdesföreningen har sedan 2002 i samverkan med länsstyrelsen utfört en lång rad åtgärder och projekt för att förbättra förutsättningarna för fiskbeståndet och för sportfiskare.

Bl.a. har röjning av vandringshinder och återställande av lekbottnar som förstörts genom flottningen av timmer gjorts
Grundliga inventeringar av fiskbestånd och åtgärder för att förbättra och skydda kritiska bestånd har utförts.

Vidare har röjning av vägar och stigar, uppförande av vindskydd, grillplatser, soptunnor, vedupplag, fisketillsyn m.m. gjorts genom åren.
På senare tid har vi upprättat ett nytt modernt system för att tillhandahålla fiskekort och samla in statistik för att hålla koll på hur fiskebestånden klarar sig.
Vi har gjort en helt ny och modern hemsida för att sprida en positiv bild av Ullatti i världen med information om byn, servicen och utbudet av aktiviteter
Här fokuserar vi från föreningen naturligtvis på fisket, men allt som gynnar byn får utrymme, som t.ex. skoter, skidor, vandring, cykel, boende m.m.

Har någon ett intresse av att bli guide eller erbjuda andra tjänster eller varor som mat, uthyrning av cyklar, kanoter eller annat så hjälper vi till att förmedla detta.
Sportfiskare är en bra kanal för spridning då det pratas och planeras mycket resor och aktiviteter i dom kretsarna.

ALLT! arbete har utförts ideellt och utan någon som helst ekonomisk ersättning för utförda arbeten eller resor.

Sportfischen

Veröffentlicht: Donnerstag, 23. Januar 2014
Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Die beste Angelgewässer um Ullatti sind die Lachsfluss Ängesån, das sein Wasser aus den hohen Bergen bekommt. Dies bedeutet, dass das Wasser kalt und sauerstoffreiche wo Salmoniden gedeihen. Ängesån sind lange Strecken flach mit Kiesboden, der Fluss ist daher geeignet, und ist auch gut für das Fliegenfischen mit Trockenfliegen Die tieferen Bereiche und tiefe Gruben sind in der Regel hält größeren Lachs oder Forelle Die flachere Bäche hält sehr gute Bestände an Äschen Ruhiges Wasser bekannt und die vielen Buchten entlang des Flusses hält Hecht, der sein kann eine spannende Kampf um aufzuholen.


Das Wasser kommt aus zwei Ströme, Vettasjoki und Valtiojoki fünfzig Kilometer stromaufwärts Ullatti Der Fluss ist voll von sogenannten Mäander ("Kurven") und dem Strombett kann von Jahr zu Jahr Tiefe Gruben ergibt sich bewegen, und verschwindet, wenn die Schneeschmelze statt, die können dramatisch, und es lohnt sich ein Besuch sein Eis zu brechen ist in der Regel rund 10. Mai

Ängesån schlängelt sich in Richtung Küste.

Linafallet ist der Ort, wo Lina Fluss Joins in einem spektakulären Wasserfall mit seinen 16 m Höhe Ängesån rühmt sich, dass Norrbotten höchsten Wasserfälle. Zum Wasserfall können Sie die Straße nach Hakkas nehmen, Abzweigung ist kurz nach dem Dorf Satter. Nun erwähnenswert ist, dass die mehr berühmten Wasserfall Jokkfall hat einen Höhenunterschied von 9 Metern ...
 
Ängesån bekommt sein Wasser aus mehreren Flüssen auf dem Weg in Richtung Överkalix, wo der Fluss eine große und eindrucksvolle Fluss, der Kalixälven verbindet.

Es gibt keine Ausbeutung des Flusses von Wasserkraftwerken ist in diesen Flüssen gefunden.
 
In und um Ullatti gibt es einige kleinere Bäche und mehrere Seen, von denen einige eine Herausforderung sein, zu erreichen. Die Seen haben in der Regel Aktien von Hecht, Barsch und auch Forellen und einige Karpfen. Die Ströme, die teilweise geschützt sind, können feine Forellenbestand unterzubringen. Um dies zu testen, empfehlen wir Ihnen, Kontakt Ullatti Sportfischerei Verein, der Informationen zur Verfügung stellen können, und wenn nötig, helfen bei Führungs