Historik

Published: Tuesday, 11 August 2015
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

2001-04-11 kom beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens län att genom förordning ge som uppdrag till Lantmäterimyndigheten Norrbottens län att pröva frågan om bildande av fiskevårdsområdet

Ullatti fiskevårdsområdesförening bildades 2002 efter utredning och beslut från Länsstyrelsen i Norrbotten samt Lantmäterimyndigheten i Norrbottens län.

"Äganderätt till fisket inom området som berörs vid bildande av Ullatti fiskevårdsområde, Gällivare kommun
Fisket inom Ullatti by anses enligt praxis samfällt för skifteslaget då det vid laga skifte fastställt 1905-03-18 ej omnämndes i handlingarna.
Inom kronomark som berörs av fiskevårdsområdet finns också ett antal reglerade ströängar till fastigheter inom Ullatti.
Även fisket i vattenområden som tillhör ströängarna får anses samfällt för Ullatti bys skifteslag. Skifteslaget förvaltas av Ullatti samfällighetsförening."

Fiskevårdsområdesföreningen har sedan 2002 i samverkan med länsstyrelsen utfört en lång rad åtgärder och projekt för att förbättra förutsättningarna för fiskbeståndet och för sportfiskare.

Bl.a. har röjning av vandringshinder och återställande av lekbottnar som förstörts genom flottningen av timmer gjorts
Grundliga inventeringar av fiskbestånd och åtgärder för att förbättra och skydda kritiska bestånd har utförts.

Vidare har röjning av vägar och stigar, uppförande av vindskydd, grillplatser, soptunnor, vedupplag, fisketillsyn m.m. gjorts genom åren.
På senare tid har vi upprättat ett nytt modernt system för att tillhandahålla fiskekort och samla in statistik för att hålla koll på hur fiskebestånden klarar sig.
Vi har gjort en helt ny och modern hemsida för att sprida en positiv bild av Ullatti i världen med information om byn, servicen och utbudet av aktiviteter
Här fokuserar vi från föreningen naturligtvis på fisket, men allt som gynnar byn får utrymme, som t.ex. skoter, skidor, vandring, cykel, boende m.m.

Har någon ett intresse av att bli guide eller erbjuda andra tjänster eller varor som mat, uthyrning av cyklar, kanoter eller annat så hjälper vi till att förmedla detta.
Sportfiskare är en bra kanal för spridning då det pratas och planeras mycket resor och aktiviteter i dom kretsarna.

ALLT! arbete har utförts ideellt och utan någon som helst ekonomisk ersättning för utförda arbeten eller resor.

Sportfishing

Published: Thursday, 23 January 2014
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

The prime fishing waters around Ullatti are the salmon river Ängesån, which gets its water from the high mountains.
This means that the water is cold and oxygen-rich where salmonids thrive.
Ängesån are long distances shallow with gravel bottom, the river is therefore suitable, and is also well known for fly fishing with dry flies
The deeper areas and deep pits are usually holding larger Salmon or Trout
The shallower streams holds very good stocks of grayling
Calm water and the many bays along the river holds pike, which can be an exciting struggle to catch.

The water comes from two streams, Vettasjoki and Valtiojoki fifty kilometres upstream Ullatti
The river is full of so-called meanders ("curves") and the stream bed can move from year to year
Deep pits arises and disappears when the thaw takes place, which can be dramatic, and well worth a visit
Ice break is normally around 10th of May

Ängesån meanders down towards the coast.

Linafallet is the place where Lina River joins Ängesån in a spectacular waterfall with its 16 meter drop boasts that Norrbotten highest waterfalls. To the waterfall you can take the road to Hakkas, turn-off is just after the village Satter. Well worth mentioning is that the more famous waterfall Jokkfall has a vertical drop of 9 meters ...
 
Ängesån gets its water from several streams on its way towards Överkalix where the river is a wide and impressive river which joins Kalixälven

No exploitation of the the river by hydropower plants is found in these riversystems.

In and around Ullatti there are some smaller streams and several lakes, some of which can be challenging to get to.
The lakes usually have stocks of pike, perch and and also trout and some carps.
The streams, some of which are protected, can accommodate fine stock of trout.
To test this, we recommend that you contact Ullatti sport fishing association, who can provide information, and if necessary, assist with guide