Historik

Publication : mardi 11 août 2015
Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives

2001-04-11 kom beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens län att genom förordning ge som uppdrag till Lantmäterimyndigheten Norrbottens län att pröva frågan om bildande av fiskevårdsområdet

Ullatti fiskevårdsområdesförening bildades 2002 efter utredning och beslut från Länsstyrelsen i Norrbotten samt Lantmäterimyndigheten i Norrbottens län.

"Äganderätt till fisket inom området som berörs vid bildande av Ullatti fiskevårdsområde, Gällivare kommun
Fisket inom Ullatti by anses enligt praxis samfällt för skifteslaget då det vid laga skifte fastställt 1905-03-18 ej omnämndes i handlingarna.
Inom kronomark som berörs av fiskevårdsområdet finns också ett antal reglerade ströängar till fastigheter inom Ullatti.
Även fisket i vattenområden som tillhör ströängarna får anses samfällt för Ullatti bys skifteslag. Skifteslaget förvaltas av Ullatti samfällighetsförening."

Fiskevårdsområdesföreningen har sedan 2002 i samverkan med länsstyrelsen utfört en lång rad åtgärder och projekt för att förbättra förutsättningarna för fiskbeståndet och för sportfiskare.

Bl.a. har röjning av vandringshinder och återställande av lekbottnar som förstörts genom flottningen av timmer gjorts
Grundliga inventeringar av fiskbestånd och åtgärder för att förbättra och skydda kritiska bestånd har utförts.

Vidare har röjning av vägar och stigar, uppförande av vindskydd, grillplatser, soptunnor, vedupplag, fisketillsyn m.m. gjorts genom åren.
På senare tid har vi upprättat ett nytt modernt system för att tillhandahålla fiskekort och samla in statistik för att hålla koll på hur fiskebestånden klarar sig.
Vi har gjort en helt ny och modern hemsida för att sprida en positiv bild av Ullatti i världen med information om byn, servicen och utbudet av aktiviteter
Här fokuserar vi från föreningen naturligtvis på fisket, men allt som gynnar byn får utrymme, som t.ex. skoter, skidor, vandring, cykel, boende m.m.

Har någon ett intresse av att bli guide eller erbjuda andra tjänster eller varor som mat, uthyrning av cyklar, kanoter eller annat så hjälper vi till att förmedla detta.
Sportfiskare är en bra kanal för spridning då det pratas och planeras mycket resor och aktiviteter i dom kretsarna.

ALLT! arbete har utförts ideellt och utan någon som helst ekonomisk ersättning för utförda arbeten eller resor.

La pêche sportive

Publication : jeudi 23 janvier 2014
Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives

Les excellentes eaux de pêche autour Ullatti sont la rivière à saumon Ängesån, qui obtient son eau de la haute montagne. Cela signifie que l'eau est froide et riche en oxygène prospèrent les salmonidés. Ängesån sont longues distances peu profondes avec fond de gravier, la rivière est donc approprié, et est également bien connu pour la pêche à la mouche. Les zones plus profondes et des fosses profondes sont généralement détiennent plus grand saumon ou la truite Les courants profonds détient de très bons stocks de l'ombre de l'eau calme et les nombreuses baies le long de la rivière détient le brochet, qui peut être une lutte passionnante pour attraper.

L'eau provient de deux courants, Vettasjoki et Valtiojoki 50 km en amont Ullatti Le fleuve est plein de soi-disant méandres ("courbes") et le lit du ruisseau peut se déplacer d'une année à fosses profondes surgit et disparaît lorsque le dégel a lieu, ce qui peut être dramatique, et vaut bien une pause visite de glace est normalement d'environ 10 mai

Ängesån serpente vers le bas vers la côte.

Linafallet est l'endroit où Lina rivière rejoint Ängesån dans une cascade spectaculaire, avec sa flèche de 16 mètres se vante que Norrbotten plus hautes cascades. Pour la cascade vous pouvez prendre la route de Hakkas, turn-off est juste après le village Satter. Eh bien utile de mentionner que les plus célèbres Jokkfall cascade a un dénivelé de 9 mètres ...
 
Ängesån obtient son eau de plusieurs cours d'eau sur son chemin vers Överkalix où la rivière est une rivière large et impressionnante qui rejoint Kalixälven.

Il n'y a pas d'exploitation de la la rivière par des centrales hydroélectriques se trouve dans ces rivières.
 
Dans et autour de Ullatti il ya quelques petits cours d'eau et plusieurs lacs, dont certains peuvent être difficiles à trouver. Les lacs ont généralement des stocks de brochet, la perche et la truite et aussi et quelques carpes. Les cours d'eau, dont certains sont protégés, peuvent accueillir amende de truites. Pour tester cela, nous vous recommandons de contacter l'association de pêche Ullatti sport, qui peuvent fournir des informations et, si nécessaire, d'aider avec un guide