Bilden visar laxvandringen i Kalix älv, dem röda punktlinjen illustrerar mätningarna under 2020 t.o.m. 9 juli
Mätningarna för Ängesån verkar dras med en del bekymmer, men jämförelsevis från tidigare års mätningar
har visat att så mycket som uppemot 30% av laxen tillhör Ängesålaxen som då går vidare upp mot Ullatti