Ett unikt samarbete mellan Länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten har i dagarna fått grönt ljus.
EU-projektet Ecostreams for LIFE med en budget på 179 miljoner kronor och en tidsplan som spänner mellan år 2021-2026 blir det största vattenvårdsprojektet i sitt slag Sverige någonsin.

 

Restaurering av vattendrag i Lögdeälven. Arkivbild.

Bild: Länsstyrelsen - Restaurering av vattendrag i Lögdeälven. Arkivbild.

Projektpartners är bland annat Havs- och vattenmyndigheten och Trafikverket tillsammans med flera skogsbolag, kommuner, organisationer, Sportfiskarna och universiteten i Karlstad och München.
Länsstyrelsen Västerbotten står som projektägare i projektet som startar 2021 och pågår fram till 2026. 

http://www.fisheco.se/news.php?modulID=2&newsID=15463

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---vasterbotten/2020-06-22-klartecken-for-storsta-vattenvardssatsningen-nagonsin-i-sverige.html