Runt om i Ullatti finns gott om skogsvägar och stigar som erbjuder vandring i fin natur.

T.ex. kan man prova på att göra toppturen upp på berget Nimilaki, eller strövstigarna utefter Ängesån där en bra utgångspunkt är rastplatsen vid Myllyranta.

För mer krävande turer finns stigar ut på dom stora myrarna, eller den långsträckta vägen och stigen på östra sidan om Ängesån som man enklast når via skogsbilvägen som går uppströms vid bron över älven