Naturligtvis erbjuder trakterna ett bra fiske, mest känd är den laxförande älven Ängesån.
Där finns även fina bestånd av harr och öring, också karpfiskar går att få i älven, bl.a. id

Dessutom finns ett antal sjöar runt om Ullatti där gädda och abborre är vanligt, men också
den mörka öringen, s.k. bäcköring kan fångas med lite tur

.