Det främsta fiskevattnet kring Ullatti är den laxförande älven Ängesån, vilken får vatten ända uppifrån fjällvärlden.
Det innebär att vattnet är kallt och syrerikt där laxfiskar trivs.
Ängesån är långa sträckor grund med grusbotten, älven lämpar sig därmed, och är även välkänd, för flugfiske med torrfluga
I de djupare delarna och djupgroparna står oftast större Lax eller Öring
De grundare strömsträckorna håller mycket fina bestånd av Harr
Lugna sträckor och de många vikarna som finns efter älven hyser strömgäddor, som kan vara en nog så adrenalinframkallande upplevelse att få på kroken.

Vattnet kommer via två flöden, Vettasjoki och Valtiojoki några mil uppströms Ullatti
Älven är full av s.k. meandrar("kurvor") och djupfåran kan därför flytta sig från år till år
Djupgropar uppstår och försvinner då islossningen sker, vilken kan vara dramatisk och väl värd ett besök
Islossningen sker normalt omkring 10 maj

Ängesån slingrar sig neråt mot kusten.

Linafallet är den plats där Linaälven förenar sig med Ängesån i ett spektakulärt vattenfall som med sina 16 meters fallhöjd ståtar som Norrbottens högsta vattenfall
Till fallet kan man ta sig via bilvägen mot Hakkas, avtagsväg finns strax efter byn Satter
Nämnas kan att det mer kända vattenfallet Jokkfall har en fallhöjd på 9 meter...

Ängesån får vatten från ett flertal vattendrag efter vägen och är vid Överkalix en bred och imponerande älv som där ansluter sig till Kalixälven

Ingen utbyggnad av vattenkraft finns i dessa system

I och omkring Ullatti finns en del mindre bäckar och även ett flertal sjöar av vilka en del kan vara utmanande att ta sig fram till
Sjöarna har oftast bestånd av Gädda och en del karpfiskar, även sjöar med Abborre finns
Bäckarna, av vilka en del är fredade, kan hysa fina bestånd av öring
För att prova detta rekommenderas att ni tar kontakt med Ullatti fiskevårdsförening som vid behov kan bistå med guide