Styrelsemötet kommer i att hållas i ER Consults lokaler i Gällivare, se adress nedan.

Mötet kommer att hållas  Vecka 18,  Tisdagen den 28 april  kl. 18.00

Vi tackar ER Consult för lån av konferensrum!

Adressen till ERC:
Industrigatan 4
982 31 Gällivare
Telefon: +46 (0)970-77 22 60

http://www.erconsult.nu/kontakt/

Väl Mött!

Styrelsen