Vi är precis i startgroparna för vårt samarbete med iFiske.se där mycket av det fiskerelaterade kommer att ligga.
Bl.a. kommer man att kunna köpa fiskekort av olika modeller på hemsidan via dator eller telefon, det går även att få sms-fiskekort via telefon, fiskekort kan även köpas via iFiske-appen som finns till både Android och iPhone.

Skyltar med information om hur man går tillväga och vilka fiskeregler som gäller är också på gång.
"Manuella" fiskekort kommer även de att gå att köpa på t.ex. macken eller från de fisketillsyningsmän som finns ute, men vi rekommenderar de digitala fiskekorten då det underlättar statistik och handhavande. Vi är otroligt tacksamma om ni fångstrapporterar för att visa att de många åtgärder som gjorts i och kring våra vatten gett resultat.

Det är väldigt många ideella timmar som ligger bakom röjning av vandringshinder, röjning av stigar och vägar, återställande av lekbottnar, artinventeringar, byggande och reparerande av vindskydd och eldstäder, tillhandahållande av ved, administration av hemsida, kontakter med myndigheter och kommunen m.m.
Även mycket tid går åt för tillsyn, reparationer, skräpplockning och allmänt hålla området snyggt och inbjudande

Om det är någon som känner sig manad att hjälpa till på något sätt, stort som smått, så är ni hjärtligt välkomna att kontakta någon i styrelse.
Väl mött till en spännande fiskesommar!

//Styrelsen